Extra geld voor ouderen

Het zijn vooral ouderen met een AOW-uitkering en een beperkt aanvullend pensioen die zullen profiteren van de maatregelen waarmee het kabinet de koopkracht wil versterken.

DEN HAAG, 16 FEBR. Het zijn vooral mensen die naast hun AOW-uitkering een aanvullend pensioen van 15.000 à 50.000 gulden hebben die profiteren van de 850 miljoen gulden die het kabinet uittrekt om de koopkracht van enkele inkomenscategorieën te verbeteren. Zij zouden er komend jaar maximaal 940 gulden netto op vooruit kunnen gaan.

Dat blijkt uit de brief die minister Melkert (Sociale Zaken) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin hij uiteenzet wie inkomenssteun krijgt en voor welk bedrag. De Kamer had deze steun geëist toen bleek dat het bedrag op het januari-loonstrookje van veel Nederlanders lager bleek uit te vallen dan het strookje van december. Oorzaak daarvoor is een groot aantal veranderingen in de belastingen en sociale premies.

Melkert tracht dit op vijf manieren recht te trekken. Zo wordt de eerdere verhoging teruggedraaid van het belastingtarief van de eerste schijf voor mensen ouder dan 65 jaar. Op 1 januari kwam dit tarief te liggen op 19,35 procent, 4,3 procent meer dan in 1997. Vanaf 1 april wordt het nieuwe tarief 18,1 procent.

Daarnaast wordt de zogenoemde algemene ouderenaftrek verhoogd met 270 gulden (voor alleenstaande ouderen geldt een verhoging van 160 gulden). Daarmee wordt het bedrag waarover ouderen belasting betalen verlaagd. Zij profiteren ook van de verhoging van het zogenoemde inactieven-forfait die van 600 naar 1.000 gulden gaat. Ook met deze aftrekpost wordt het belastbare deel van het inkomen verlaagd. Door deze drie maatregelen samen kan het voordeel voor ouderen oplopen tot het bedrag van 940 gulden.

Van de verhoging van het inactieven-forfait profiteren ook andere niet-werkenden zoals WAO'ers, WW'ers, VUT'ers, AOW'ers zonder aanvullend pensioen en mensen met een bijstanduitkering. Het gaat per persoon om bedragen van minimaal 100 gulden netto, 190 gulden maximaal voor VUT'ers en 140 gulden maximaal voor de overige uitkeringsgerechtigden.

Een vierde maatregel die Melkert neemt is de verhoging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers met 335 gulden. Ten vijfde krijgen mensen die een door hun oud-werkgever aangevulde WAO- of WW-uitkering genieten, een hogere overhevelingstoeslag.

De minister voerde vanmorgen op zijn departement overleg met vertegenwoordigers van de belangenorganisaties voor ouderen. Hierbij was ook staatssecretaris De Grave aanwezig.