Congres D66 wil meer zorg voor milieu

NOORDWIJKERHOUT, 16 FEBR. Het congres van D66 heeft afgelopen weekeinde in Noordwijkerhout enkele milieu-paragrafen en andere onderdelen van het verkiezingsprogramma aangescherpt.

Zo werd een pleidooi om de subsidie op de gasprijs van de “milieu-onvriendelijke glastuinbouw” in versneld tempo af te bouwen, als amendement aan het D66-programma toegevoegd.

De vooraf verwachte discussie over het streven naar drie procent economische groei bleef evenwel uit. Het congres stemde in met dit streven, al voegde het eraan toe dat die groei “binnen de milieunormen van de duurzame samenleving” moet blijven.

De meest opvallende wijzigingsvoorstellen van het congres waren de afschaffing van het verbod op openbaar vermaak op de zondagochtend, en een pleidooi om dieren “per pootafdruk” mee te laten doen aan referenda over hun welzijn.

Om bevoorrading van de coffeeshops mogelijk te maken, mag kleinschalige teelt van marihuana van het D66-congres. Amendementen voor de legalisering van softdrugs haalden het echter niet. Het gebruik van xtc moet juist harder worden aangepakt, vinden de Democraten.

Op voorstel van de Amsterdamse wethouder Van der Giessen nam het congres een motie aan, waarin onderzoek werd bepleit naar de juridische mogelijkheid om de urine van daders van bepaalde geweldsplegingen op xtc-sporen te laten onderzoeken.

Verder bepleitte het congres een wijziging van de Algemene Nabestaandenwet in de volgende kabinetsperiode. De Democraten willen een ruimere inkomensvrijstelling voor nabestaanden die een uitkering krijgen. Ook willen de Democraten verzekeringsmaatschappijen verplichten iedereen voor een nabestaandenverzekering te accepteren.

Gisteren koos het congres minister Borst met overgrote meerderheid tot lijsttrekker. Borst was de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Een kleine tien procent van de congresgangers keerde zich tegen haar kandidatuur.

In haar toespraak tot het congres beklemtoonde Borst de verkiezingscampagne samen met de snel aan populariteit winnende fractievoorzitter T. de Graaf te willen voeren.