VVD Amsterdam wil proef met zwarte scholen

AMSTERDAM, 14 FEBR. De VVD in Amsterdam wil een proef beginnen met zwarte scholen in de wijken met veel kinderen van buitenlandse afkomst.

Wanneer blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert als les

wordt gegeven aan enkel allochtonen, dan zou men witte en zwarte scholen

moeten oprichten, vindt lijsttrekker H. Groen. De VVD'er baseert zijn plan op uitlatingen van de directeur van een grote scholengemeenschap in

de Bijlmermeer. “Die zei dat het leerplan voor het voortgezet onderwijs

te veel is afgestemd op de witte middenklasse'', aldus Groen. Tweede-Kamerlid Cornielje (VVD) neemt nadrukkelijk afstand van het idee.

“Gescheiden scholen zijn vaak een voorbode van een gescheiden samenleving. Je moet kinderen juist stimuleren om elkaar te ontmoeten”,

aldus Cornielje. (ANP)