Rekenkundig is Kliridis favoriet bij stembus Cyprus

NICOSIA, 14 FEBR. Rekenkundig is het zittende staatshoofd Glafkos Kliridis (78) favoriet in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen die morgen op Grieks Cyprus wordt gehouden. Vorige zondag kreeg hij 40,1

procent, iets minder dan de 40,6 die zijn tegenstander, de door de communisten gesteunde Jorgos Jakovou (59) behaalde. Maar vier van de vijf andere kandidaten, die niet meer mogen meedoen, hebben Kliridis reeds hun steun betuigd.

Dit zou zijn percentage op bijna 49 brengen als het door de stemmers wordt opgevolgd. In het geval van Kliridis' voorganger Jorgos Vasiliou, leider van de Vrije Democraten, die zondag drie procent kreeg,

is dat niet zeker. De communistische radiozender Astra brulde een dag lang 'verraad'. Vasiliou was in 1988 als president gekozen met de steun van de grote communistische partij, die over 33 procent van het electoraat beschikt, en had vijf jaar geleden nog een felle strijd uitgevochten met Kliridis om het presidentschap. Nu verschenen zij broederlijk naast elkaar. Kliridis prees Vasiliou's regeerperiode en kondigde aan dat hij Cyprus zal mogen vertegenwoordigen in de onderhandelingen om het EU-lidmaatschap die eind maart beginnen.

Om over de 50-procentbarrière te komen is voor Kliridis ook enige

steun noodzakelijk uit de socialistische partij. Haar leider, de 78-jarige Vasos Lyssaridis, stond de hele afgelopen week als rythmistis (regelaar) in het middelpunt van de belangstelling.

Misschien was deze week wel voor hem de mooiste in een leven vol teleurstellingen. Om te beginnen kwam zijn percentage van de eeuwige acht, die zijn partijtje steeds ten deel viel, op bijna elf. Nóg niet veel, maar voor hem een laat bewijs van erkenning. De 'dokter' zoals hij door iedereen wordt genoemd, wordt door de Grieken van het eiland vrij algemeen gerespecteerd.

Na dagenlang delibereren en een geheime stemming besloot de socialistische leider zijn kiezers vrij te laten. Iedereen voelt echter aan dat een stemadvies van Lyssaridis deze keer ten gunste van Kliridis zou zijn uitgevallen. De communisten verwijten Vasiliou en de 'dokter' dat zij hun strijd hebben opgegeven tegen de 'fascistische' gelederen binnen Kliridis' Democratische Concentratie, van waaruit in 1974 de staatsgreep tegen Makarios werd uitgevoerd en datzelfde jaar ook een moordaanslag op Lyssaridis werd gepleegd. Diens vriend Loïzos, die daarbij om het leven kwam, zou vergeefs zijn gevallen, aldus de communisten.

Kliridis heeft Lyssaridis volgens hardnekkige geruchten het ministerie van Buitenlandse Zaken beloofd, “in een regering van nationale eenheid”. Of hij in die functie zal bijdragen tot een oplossing van de Cyprus-kwestie is de vraag. Tientallen jaren lang heeft de dokter als hardliner achter de feiten aangelopen. Zijn pleidooien voor een terugvallen op de Derde Wereld liepen ook op niets uit.

De nationale kwestie speelde overigens een opvallend geringe rol in de afgelopen verkiezingsstrijd. Wie gesprekken afluisterde hoorde veel meer

over persoonlijke rivaliteiten, waarbij verontwaardiging en hilariteit overheersten over het gemak waarmee vooraanstaande politici op het eiland van positie en bondgenootschap wisselen.

De verkiezingscampagne, voornamelijk op televisie uitgevochten, kende ook dieptepunten. Op sommige spotjes werd Kliridis' hoge leeftijd uitgespeeld en zag men de president even met trillende handen. Aan de andere kant werden geruchten verspreid als zou Jakovou een Hindoesekte aanhangen. Op de uitdaging van laatstgenoemde tot een debat op de televisie is de president niet ingegaan.