PROTOTYPE VAN CHINESE TIJGER WELLICHT IN 2010 DEFINITIEF VERDWENEN

Het Chinese Jaar van de Tijger, dat zojuist is ingegaan, zou wel eens het laatste kunnen zijn voor de Chinese tijger. Van de vijf verschillende ondersoorten van tijgers heeft de Chinese tijger (Panthera

tigris amoyensis) de slechtste vooruitzichten voor de nabije toekomst, zo blijkt uit het rapport 'WWF Tiger Status Report: 1998, the Year for the Tiger' dat is opgesteld door het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Cat

Specialist Group van de World Conservation Union (IUCN).

Vergeleken met de Siberische en Bengaalse tijgers, die lijden onder

zware stroperij voor traditioneel medicijngebruik en de internationale aandacht op zich gevestigd hebben, is de Chinese ondersoort er vrij stil

tussenuit aan het knijpen. Deze tijger kwam oorspronkelijk voor in de subtropische zone van zuidelijk China. Van de tijgerrassen van China, waartoe ook Siberische, Indochinese and Bengaalse tijgers behoren, was hij de meest talrijke. Aan het begin van de jaren vijftig schatte men zijn populatie op zo'n vierduizend dieren. Toen begon de Chinese overheid een grootschalige verdelgingscampagne jegens plaagdieren en werd het aantal teruggebracht tot zo'n duizend exemplaren. Ook daarna eisten ongecontroleerde jacht en stroperij hun tol. In 1982 werd de wilde populatie van de Chinese tijger op 150 à 250 geschat. Nu zijn alleen in delen van de provincies Fujian en Hunan nog kleine, geïsoleerde populaties. Het gefragmenteerde bestand telt op zijn best twintig tot dertig dieren, wat betekent dat de ondersoort in het wild functioneel gezien is uitgestorven.

De populatie in gevangenschap omvat weliswaar zo'n vijftig dieren, maar die stammen af van slechts zes stamvaders en -moeders die in de jaren vijftig en zestig zijn gevangen. Dat sterk ingeteelde bestand is er genetisch beroerd aan toe en levert een armetierig fokresultaat. Experts

menen dat zowel de wilde als de dierentuinpopulaties in 2010 definitief zullen zijn verdwenen, tenzij er direct wetenschappelijk verantwoord management van de soort komt.

    • Frans van der Helm