Prijsgeschil blokkeert energieplan

ROTTERDAM, 14 FEBR. De energiebesparing in een nieuw, grootschalig woongebied met bedrijfsterreinen in de gemeente Houten dreigt te mislukken door een geschil tussen twee energiebedrijven. REMU, de energieleverancier in Utrecht en omgeving, wil op de zogenoemde VINEX-locatie bij Houten waar 3.500 woningen komen een warmte-krachtcentrale (WKK) bouwen met de lokale gasleverancier GCN. Maar gisteren zijn de onderhandelingen tussen die twee afgesprongen. GCN

vindt dat het teveel winst moet inleveren op de gasleverantie.

Dit conflict zal ook vergelijkbare plannen voor energiebesparing op

de veel grotere VINEX-bouwlocatie Leidsche Rijn in de kiem smoren. REMU koestert plannen om in het westelijk deel van Leidsche Rijn (de gemeente

Vleuten-De Meern) ook een warmte-krachtcentrale te bouwen.

Het oostelijk deel van Leidsche Rijn gaat wel profiteren van de combinatie warmte en kracht van een bestaande centrale bij Lage Weide. Maar Vleuten-De Meern hoort voor de aardgaslevering tot het gebied van GCN. In dit gebied verrijzen 8.500 woningen. “Daar kun je dus nog veel leukere resultaten bereiken dan in Houten. Wij zijn verbijsterd dat waar

de rijksoverheid sterk aandringt op energiebesparing en meer duurzame energie, een bedrijf met een klassiek monopolie dit zomaar even kan blokkeren door niet mee te werken'', zegt directeur De Visser van REMU.

Door de combinatie van stroomopwekking en warmteproductie in één installatie wordt het rendement van het brandstofverbruik enorm opgevoerd. De warmte wordt via een stadsverwarmingssysteem naar de woningen, kantoren en bedrijven gevoerd en de elektriciteit bereikt de klant via het openbare net.

REMU had voor het project in Houten met GCN een gelijke verdeling van winsten en verliezen afgesproken. Stroom en gas zouden tegen de kostprijs aan de WKK-centrale worden geleverd om het project een ruime kans van slagen te geven. Eventuele winsten zouden in gelijke mate naar de bedrijven terugvloeien. Volgens GCN-directeur drs. ing. E.N. van Dalsum zou de verplichting tot levering voor onbepaalde tijd gelden.