Pieter de Rijk met slimme kwinkslagen

Voorstelling: De wederafbraak, door Pieter de Rijk. Gezien: 12/2 in

De Vest, Alkmaar. Tournee t/m 15/5. Inl. (071) 5133985.

Geëngageerd cabaret heeft geen zin meer, zegt de cabaretier Pieter de Rijk in zijn nieuwe programma. Vroeger moesten de mensen nog bewust worden gemaakt, maar nu weten ze alles al. Het is maar beter van engagement de eerste en de laatste alinea weg te laten, dan blijft in elk geval de gage nog over.

Dat is een wrang grapje, maar hij brengt het op een vriendelijk-ironische toon. De Rijk, een late dertiger die dit seizoen zijn derde cabaret-solo speelt, heeft nu eenmaal weinig aanleg voor een snijdend scherp optreden. Hij is eigenlijk een tamelijk onopvallend type, en hij valt pas op als hij gaat imiteren. Naast twee grappige persiflages op de interviews van Martin Simek geeft hij bijvoorbeeld een

aantal authentiek klinkende variaties op de Amerikaanse tongval ten beste.

Zodra hij andermans stemgeluid typeert, komen de grappen vaak beter tot hun recht dan wanneer hij ze als zichzelf debiteert. Soms is dat jammer,

want Pieter de Rijk weet slimme kwinkslagen te verzinnen waarop andere cabaretiers - met meer podiumflair - jaloers kunnen zijn.

De wederafbraak is gebaseerd op de tegenstelling tussen het Nederland van zijn vader (een land, dat dus ook een landschap had) en het Nederland van zijn eigen generatie (een bv, met een infrastructuur).

De Rijk werkt dat thema niet consequent uit, maar zijn conférences zijn vaardig geschreven en vooral na de pauze roept hij een vermakelijk beeld op van de wederopbouwtijd, toen 'sluit af met een hekje' nog iets anders betekende dan nu.