Op Gods Stoel? (3)

De ondertoon van de EO-achtige opvattingen van de heer Jochemsen (Z

31 jan.) is steeds dezelfde: wij beschikken over de enig juiste en ware uitleg, geloof of interpretatie van God en zijn Woord en zullen dat, koste wat het kost, andersdenkenden door de strot duwen. Veel gelovigen zijn blijkbaar nog steeds blind voor waartoe gelovig fanatisme kan leiden, in de geschiedenis geleid heeft en nog dagelijks leidt.

Mij dunkt, redenen genoeg om ons af te vragen of het algemeen belang wel gediend is met uit de algemene middelen gefinancierde godsdienstlessen en theologische opleidingen. Zou dat geld niet beter besteed zijn aan meer en beter filosofisch onderwijs dat er op gericht is mensen zelf te leren denken?