Op Gods Stoel? (2)

Waarom beperkt de heer Jochemsen (Z 31 jan.) zich niet gewoon tot moleculaire biologie? Als we dan niet in Gods aanwezigheid leven en leerstoelen kunnen kopen, zouden we dan daar niet eens mee op moeten houden en ons richten op de vrije en harde wetenschap? De discussie tussen wetenschap en techniek versus bedrijfsleven wordt helaas allang niet meer gevoerd en die verwevenheid is de oorzaak van veel problemen en daar werkt Jochemsen aan mee, want hij moet ook eten.

Hij zegt dat ziekten en handicaps een gevolg zijn van de 'zondeval', maar wat daaronder verstaan wordt blijft achterwege (virussen soms?). Hij stelt dat de Paraguayanen een 'losse levensstijl' hebben, waarom doet hij dan niet aan voorlichting en het verspreiden van

condooms in die regio? Misschien heeft Paraguay meer behoefte heeft aan gewone artsen die hun bijbel thuislaten en zich eens gaan verdiepen in de specifieke gezondheidsproblemen van de Paraguayanen. Hebben Europeanen soms géén losse levensstijl? En wat is een levensstijl die overeenkomt met Gods aanwijzingen? Met alle respect voor

de heer Jochemsen als mens, zijn opvattingen zijn bekrompen en barbaars,

alsof de verlichting er nooit geweest is.