Op Gods Stoel? (1)

Met betrekking tot het interview met mij (Z 31 jan.) wil ik met nadruk verklaren dat dit een niet gefiatteerde tekst betreft. Het artikel is een zeer ongenuanceerde en inadequate weergave van de inhoud van de twee gesprekken die ik met de verslaggeefster had.

De zogenaamde citaten zijn altijd uit hun verband gerukte en veelal

in de mond gelegde uitspraken. Dit geldt bijvoorbeeld ook de in de titel

opgenomen uitdrukking. Weliswaar zijn enkele kleine redactionele aanpassingen doorgevoerd, maar het stuk blijft voor mij een karikaturale

weergave waarin ik mij beslist niet herken. Jammer dat NRC Handelsblad in de bejegening van godsdienst en de betekenis ervan voor de samenleving zo moeilijk uitkomt boven een houding van rancune en dédain. Een houding die wereldwijd gezien overigens correspondeert met een minderheidsstandpunt.