'ONZINNIG BERICHT OVER VONDST VAN PAPYRUSROLLEN'

'Onzin.' Zo kwalificeert Klaas Worp, papyroloog aan de Universiteit

van Amsterdam, het bericht dat Canadese archeologen in de Dakleh Oase in

Egypte tweeduizend papyrusrollen hebben gevonden. De rollen zouden zijn opgediept uit de ruïnes van een Romeinse stad die zeventien eeuwen geleden is gebouwd en zij zouden zeer zeldzame handschriften bevatten in

onder meer Latijn en Grieks.

Het bericht stond vorige week donderdag in NRC Handelsblad, maar ook op de Nederlandse en Belgische Teletekst. De Candese Toronto Star bracht het nieuws in juichtonen. Het bericht bereikte ook de belangrijkste papyrologen-website. Worp heeft kortgeleden een e-mail laten uitgaan waarin hij het nieuws als een on-bericht afdoet.

“Als iemand het kan weten, ben ik het”, zegt Worp, “want het gaat om 'mijn' opgraving.” Sinds 1986 zijn Australische (en geen Canadese) archeologen bezig met opgravingen in de Dakleh Oase. In de woestijn in het zuiden van Egypte is onder andere een stad blootgelegd uit de derde en vierde eeuw na Christus, Kellis genaamd. Worp is in 1992 bij het onderzoek betrokken geraakt, nadat in enkele huizen papyrusfragmenten waren gevonden. “Inmiddels zo'n 7.000”, zegt Worp, “in grootte variërend van een snipper tot een A4, maar zeker geen rollen. Dus niet te vergelijken met de papyruscollectie van Fayoum, die in 1880 is gevonden en niet, zoals in het bericht staat vermeld, zestig jaar geleden.” Behalve papyrusfragmenten zijn er destijds twee houten boeken

gevonden: een inmiddels door Worp uitgegeven tekst van Isocrates (waarover uitgebreid werd bericht in de bijlage W&O van 27 september 1997) en een boekhouding van een boerderij.

Worp heeft wel een vermoeden hoe het bericht in de wereld is gekomen. “Ik ben net terug uit Egypte en de Dakleh Oase. Het toerisme ligt na de

aanslag in Luxor volkomen plat. Het plein voor het Museum van Oudheden in Kairo is helemaal leeg. Iemand van de Egyptische archeologische dienst moet hebben gedacht dat hij Egypte weer positief in het nieuws moest brengen en heeft een persconferentie belegd, waarin hij oud nieuws

een geheel eigen wending heeft gegeven. Dat zal klakkeloos door de persbureaus zijn overgenomen. Zo ongeveer zal het wel gegaan zijn.''

De Canadese Toronto Star heeft intussen gemeld dat het bericht afkomstig

is van het hoofd van de Egyptische Raad van Oudheden.

    • Theo Toebosch