Nederland stuurt fregat naar Golf

DEN HAAG, 14 FEBR. Het kabinet heeft het fregat Abraham van der Hulst opgedragen naar de Golf te varen. Het verblijft op dit moment in de Middellandse Zee. Het fregat zal pas bij een militaire operatie tegen

Irak worden betrokken als volgens het kabinet vaststaat dat alle diplomatieke inspanningen hebben gefaald.

Dit blijkt uit de brief die de ministers Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) en Voorhoeve (Defensie) gisteren na overleg in de ministerraad naar de Tweede Kamer hebben gezonden. In deze brief bevestigt het kabinet het standpunt dat Kok eerder deze week verwoordde in het debat met de Kamer over de uitspraak van staatssecretaris Gmelich Meijling (Defensie), dat Nederland een fregat aan de Verenigde Staten had toegezegd als steun bij een mogelijke militaire actie tegen Irak.

Minister-president Kok zei vanmorgen na afloop van de ministerraad dat zolang nog niet tot militaire actie is besloten, het fregat na aankomst in de Golf wellicht actief zal zijn in de vlooteenheid die is belast met

het toezicht op de naleving van het olie-embargo dat de VN Irak hebben opgelegd. Volgens Kok houdt Nederland formeel nog zijn handen vrij om het fregat al dan niet bij militaire acties in te zetten, “maar materieel betekent het natuurlijk dat het meedoet zodra tot militair ingrijpen wordt besloten.”

Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties zal dit weekeinde een “technisch team” naar Bagdad sturen om acht zogenoemde presidentiële plaatsen in Irak “in kaart te brengen”. De VN-wapeninpecteurs hadden daartoe tot dusver geen toegang. Annan heeft dat gisteravond aangekondigd na afloop van beraad met de vertegenwoordigers van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad.

Volgens Annan groeit de bereidheid onder de vijf leden - de VS, China, Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk - om “samen te werken en een gemeenschappelijke basis te vinden” voor een oplossing van de Iraakse crisis.

De Amerikaanse president Clinton zei gisteren dat Russische bezwaren de VS er niet van zullen weerhouden militaire actie te ondernemen als diplomatieke middelen falen.“Njet is niet 'nee' voor de VS”, aldus Clinton.