Hollands Dagboek; Wopke Hoekstra

Wopke Hoekstra (22) is praeses collegii van de Leidse Studenten Vereniging Minerva. Om zijn functie naar behoren te kunnen vervullen heeft hij zijn studies Nederlands Recht en Geschiedenis een jaar gestaakt. Afgelopen week hield hij de jaarlijkse Kruisrede van het corps. Hij woont in het studentenhuis Qui mal y pense op het Rapenburg te Leiden.

- Ter bestrijding van de werkloosheid moet de overheid structureel subsidies op loonkosten geven. 1 % zeer eens 40 % eens 55 % oneens 4 % zeer oneens