Het slechtste bod uit de bridgegeschiedenis

Een mooiere dood heeft hij zich niet kunnen voorstellen, aldus Jeanette Nadorp-Ydema. Haar man, Ed Nadorp, overleed in 1993 ten gevolge

van een hartinfact op 59-jarige leeftijd. Dat gebeurde tijdens een bridgewedstrijd in het Denksportcentrum Pulchri in Den Haag, waarvan Nadorp zelf een van de oprichters was. Naast zijn succesvolle praktijk als makelaar, was Nadorps leven vervuld van bridge. Zijn droom, te spelen in de meesterklasse, is nooit in vervulling gegaan, maar Nadorp was wel een sterke Haagse hoofdklasser.

De bridgewereld is Ed Nadorp echter om een andere reden dankbaarheid verschuldigd. Door de jaren heen ontpopte hij zich als een gepassioneerd verzamelaar van bridgeboeken. Aan het eind van zijn leven omvatte zijn collectie circa 4.100 boeken. Voor zover bekend is alleen de verzameling van de Amerikaan William Sachsen, die zelfs een 9.000 titels beslaat, groter. Vooral in de laatste tien jaar van zijn leven kende Nadorps verzamelwoede letterlijk geen grenzen. Boekhandels, beurzen, veilingen en markten in binnen- en buitenland werden door hem of zijn rechterhand Carla de Jong bezocht. Om zich zeker te stellen van toekomstige aankopen lieten zij hun visitekaartjes achter bij antiquariaten. Kenmerkend voor de gedrevenheid van Nadorp was zijn streven naar compleetheid. Hij ging niet alleen over tot de onmiddellijke aanschaf van elk bridgeboek dat verscheen, maar wilde ook in het bezit komen van exemplaren van iedere volgende druk. Nadorps bridgebibliotheek is tegenwoordig permanent ondergebracht in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Afgelopen donderdag is in de KB een

tentoonstelling geopend, speciaal gewijd aan Nadorps collectie. Belangstellenden zullen er zo'n beetje alles kunnen aantreffen van wat er ooit is gepubliceerd op bridgegebied. Beslist bijzonder is een uitgave uit de achttiende (!) eeuw over whist, de voorloper van het bridgespel. Tussen de vele klassiekers ontbreekt natuurlijk ook niet Ely

Culbertson's fameuze Blue Book. Daaruit een krankzinnig biedprobleem dat

ik op pagina 275 van de uitgave van 1930 tegen het lijf liep. Tijdens een potje Goulash bridge (altijd goed voor wilde handen) kreeg de uitvinder van het moderne bridge, de Amerikaan Harold S. Vanderbilt, als

noord de volgende freak in handen: Schoppen- HartenAHVB1098 RuitenH KlaverAVB109. Met allen kwetsbaar opende Vanderbilt's partner met 3Ruiten, waarna zijn rechtertegenstander een reuzensprong maakte naar 7Schoppen. Vanderbilt bood hierop 7SA (!), waarna werd rondgepast. Zo lag het spel:

Zuid gever Noord Allen kw. Schoppen - Harten AHVB1098 Ruiten H Klaver AVB109 West Oost SchoppenAHVB1098 765432

Schoppen - Harten - Harten 765432 Ruiten - Ruiten 542 Klaver -

Klaver 6432 Zuid Schoppen - Harten - Ruiten AVB1098763 Klaver H875 Groot slem sans in NZ is niet te verbranden. Culbertson verklaarde Vanderbilt's meesterlijke bod als volgt: 7Schoppen is het slechtste bod uit de bridgegeschiedenis. Mede in

het licht van zijn eigen kaart concludeerde Vanderbilt terecht dat wests

kwetsbare 7Schoppen niet anders gebaseerd kon zijn dan op een dertienkaart in schoppen. Oost kon die kleur niet starten, zodat er voor

NZ dertien slagen in sans voor het oprapen lagen. Een simpele en doeltreffende redenatie, zo verhaalt Culbertson, door velen achteraf wel

te bedenken, maar door Vanderbilt aan tafel toegepast. Ed Nadorp was jarenlang voorzitter van de bridgeclub H.O.C. (Haagse Oefenclub). In het

cluborgaan van begin 1983 valt een analyse op van Nadorp van een spel uit een bekerwedstrijd dat zijn viertal speelde tegen een team onder aanvoering van Hans Kreijns. Noord gever Noord Niem. kw. Schoppen 964 Harten 872 Ruiten 852 Klaver B854 West Oost Schoppen H107 Schoppen AB532 Harten V1093 Harten H6 Ruiten V10 Ruiten H74 Klaver HV97 Klaver 1032 Zuid Schoppen V8 Harten AB54 Ruiten AB963 Klaver A6 West Noord Oost Zuid Vergoed Teerink Kreijns Nadorp 1Schoppen dbl rdbl 2Klaver pas 2Ruiten pas pas 2Schoppen pas 3Ruiten pas 3SA pas pas pas Het woord is aan Nadorp: ik startte met Ruiten6. Kreijns moest werkelijk enige tijd denken toen hij de dummy zag en dàt toonde al duidelijk een moeilijk spel. Hij speelde in west Ruiten10, die hield (noord de twee, vermoedelijk driekaart). West kleine

harten voor de heer en de aas. Ik Ruiten3 na, voor de vrouw van west en de leider mag nu niet meer van slag. En zie: SchoppenH en Schoppen10 overgenomen met het SchoppenA (!), de vrouw valt. Alle overige schoppen en de hartensnit zorgen voor negen slagen. Kreijns maakte een kruisteken, werkelijk waar! Waarom het slaan van SchoppenA en SchoppenH?

Stel dat noord SchoppenV964 zou hebben, dan zou hij zéker de tien

hebben gedekt, omdat de acht is gevallen in de eerste slag en de zeven op tafel ligt. Alleen als noord SchoppenV-derde zou hebben gaat deze speelwijze verkeerd.

Evenementen: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 13 februari - 9 april 1998; tentoonstelling Boeken over bridge. Een selectie uit de bridgebibliotheek van E.E. Nadorp (1934-1993). Info: 070-3140217. Kurhaus Hotel, Den Haag, 20 - 22 februari 1998; Forbo-Krommenie International Teams (sterkste viertallentoernooi ter wereld!). Info: 070-3542402.