Geen fusie KPMG met Ernst & Young

ROTTERDAM, 13 FEBR. De fusie tussen de accountants- en adviesorganisaties KPMG en Moret Ernst & Young (internationaal opererend

onder de naam Ernst & Young) gaat niet door. De twee bedrijven hebben de

fusiebesprekingen afgebroken omdat mededingingsautoriteiten in diverse landen steeds meer bezwaren maakten tegen de vorming van dit mega-bedrijf, dat de grootste zou worden in de branche. Ook cultuurverschillen tussen de twee organisaties speelden een rol bij de beslissing de fusie af te blazen.

Volgens bestuurder C. van Tilburg van KPMG Nederland was het dreigende uitstel van de fusie echter de directe aanleiding de in oktober 1997 begonnen besprekingen met Moret Ernst & Young af te breken.

“Aanvankelijk leken de autoriteiten in Canada en de VS weinig bezwaren te koesteren. Toen de EU vanuit Brussel liet weten dat het nog geen gelopen koers was, krabbelden de Amerikanen terug. Dat dreigde tot te veel uitstel te leiden.”

De Europese Commissie besloot tot een gedetailleerd onderzoek naar de voorgenomen fusieplannen van beide bedrijven toen bleek dat de combinatie van activiteiten van KMPG en Ernst & Young zou kunnen leiden tot hoge marktaandelen in de commerciële en industriële sectoren van een groot aantal Europese lidstaten. De Commissie onderzocht de effecten van de voorgenomen fusie in samenhang met de fusie van Price Waterhouse en Coopers & Lybrand, die kort daarvoor al hadden aangekondigd samen te zullen gaan. In de praktijk ontstaat daardoor een concern met een jaaromzet van 13 miljard dollar en 130.000 medewerkers. Maar ook voordat deze fusie rond is moeten nog een aantal procedurele obstakels worden geslecht.

Volgens Van Tilburg hebben bij KPMG en Moret Ernst & Young echter ook cultuurverschillen een rol gespeeld bij het afblazen van de fusie. Hoewel deze volgens de bestuurder “duidelijk te overbruggen waren geweest”. KPMG en Moret Ernst & Young zijn actief in 140 landen en “natuurlijk zou samenwerking hier en daar problemen hebben opgeleverd,” stelt Van Tilburg vast. “In Nederland was het in elk geval geen probleem geweest. We gaan dan ook verder om elkaar hier in goede harmonie te beconcurreren”.

De combinatie was van plan haar hoofdkantoor in Amstelveen te vestigen. Wereldwijd zouden de twee gefuseerde bedrijven in 1997 een omzet hebben behaald van 18,3 miljard dollar (37 miljard gulden), en 163.000 werknemers in dienst hebben gehad.

In Nederland was de omzet vorig jaar 9 miljard en hadden de bedrijven 9000 medewerkers in dienst. De combinatie zou in Nederland in de accountancy een marktaandeel van 40 procent hebben gekregen, maar dat zou met het adviesdeel erbij slechts de helft zijn geweest.