Formeel half jaar de tijd; Nederland wil in 2002 binnen 8 weken euro

BRUSSEL, 14 FEBR. Nederland wil in 2002 de overgang van gulden naar

euro binnen zes tot acht weken laten gebeuren. Duitsland overweegt de overgang van mark naar euro nog sneller te doen. In de nacht van 31 december 2001 op 1 januari 2002 zou de mark daar van het ene op het andere moment als wettige betaalmiddel worden vervangen door de euro.

Dat zeggen diplomaten van lidstaten van de Europese Unie in Brussel. De staats- en regeringsleiders van de EU spraken in 1995 af dat

de landen die deelnemen aan de laatste fase van de Economische en Monetaire Unie vanaf 1 januari 2002 een half jaar hun nationale munten naast de euro kunnen gebruiken. Tot die overgangsperiode van zes maanden

werd besloten onder druk van bedrijven die meenden dat zoveel tijd nodig

was om bijvoorbeeld automaten voor euro muntstukken geschikt te maken.

Inmiddels heeft de detailhandel een zo kort mogelijke overgangsperiode bepleit. Als twee soorten munten naast alkaar gebruikt worden, hebben alle winkels twee kassa's nodig. De Europese Commissie heeft zich gevoelig getoond voor dit argument en is ook voorstander van korte overgangstermijnen. Volgens diplomaten kunnen betrokken landen zelfstandig beslissen hoeveel tijd zij voor de overgang van nationale munt op euro willen uittrekken, mits ze maar binnen de overeengekomen periode van zes maanden blijven.

Een big bang of een periode van zes weken betekent overigens niet dat nationale munten van het ene op het andere ogenblik hun waarde verliezen. Wie guldens bezit zal die nog vele jaren na de invoering van de euro tegen euro's kunnen omwisselen.

De Duitse bondskanselier Kohl heeft de Bundesbank gevraagd haar standpunt over de vraag in hoeverre de EU-lidstaten voldoen aan de EMU-voorwaarden schriftelijk uiteen te zetten, zo meldde gisteren het Duitse persbureau DPA. De beslissing welke landen mogen meedoen aan de Economische en Monetarie Unie zijn voor de Bondsrepubliek van historisch

belang. Dat staat in een gisteren naar buitengebrachte brief die Kohl heeft gestuurd aan Hans Tietmeyer, president van de Duitse centrale bank. De beslissing welke EU-lidstaten vanaf het begin kunnen toetreden tot de EMU valt begin mei.

Kohl wil het antwoord van de Bundesbank-president binnen zes weken op schrift binnen hebben. Dat is vóór het overleg dat zijn regering op 27 maart voert over de vraag in hoeverre de kandidaat-deelnemers voldoen aan de EMU-voorwaarden. Op 25 maart worden de aanbevelingen bekend van het Economisch Monetair Instituut, de voorloper van de Europese Centrale Bank waar de Nederlander Wim Duisenburg aan het hoofd staat, en van de Europese Commissie.

Voor die kabinetszitting heeft Kohl Tietmeyer verzocht persoonlijk aanwezig te zijn. Voor het standpunt dat zijn regering uiteindelijk zal innemen, wil de bondskanselier ook advies vragen aan zowel de Bondsraad als de Bondsdag, de Duitse Eerste en Tweede Kamer.

Het herstel van de economie in Duitsland is het vierde kwartaal van vorig jaar licht vertraagd. Dat lag onder meer aan de verwerkende industrie. In de laatste drie maanden nam de productie in deze sector weliswaar toe, maar minder krachtig dan in de twee voorgaande kwartalen.

De toch al slechte gang van zaken in de bouw verergerde ook weer. Alles bij elkaar heeft de economie “slechts een lichte verhoging van het bruto binnenlands product” doorgemaakt, zo meldde Economische Zaken in Bonn.