Extra geld Borst voor wegwerken van wachtlijsten

DEN HAAG, 14 FEBR. Minister Borst (Volksgezondheid) geeft de ziekenhuizen extra geld voor het wegwerken van wachtlijsten. Ook mogen er meer orthopeden en oogartsen aan de slag als ziekenhuizen en verzekeraars dit nodig vinden.

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met de notitie Wachttijden

en tweedeling. Daarin kondigt Borst een aantal maatregelen aan die beperking van wachtlijsten beogen. De minister stuurt de notitie volgende week naar de Tweede Kamer.

Borst geeft in haar notitie niet aan op welke termijn de extra oogartsen

en orthopeden beschikbaar zijn. Op dit moment zijn er wel ruim twintig oogartsen maar geen orthopeden werkloos. Zij moeten nog worden opgeleid.

Het aantrekken van extra specialisten moet er toe leiden dat de operatiekamers meer uren per dag worden gebruikt.

Dit jaar krijgen de ziekenhuizen 75 miljoen gulden voor het wegwerken van de wachtlijsten en het verkorten van de wachttijden. Daarvan is zo'n

zestig miljoen gulden bestemd voor de aanpak van wachtlijsten in ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. De rest dient onder meer voor de financiering van expertisecentra voor de behandeling van arbeidsgerelateerde aandoeningen en projecten die een betere inrichting van het zorgproces beogen.

Daarnaast kunnen de ziekenhuizen dit jaar nog beschikken over dertig miljoen gulden uit het wachtgeldfonds van 1997. Dit geld bleef vorig jaar over doordat, onder meer door bezwaren van de landelijke bond van oogartsen tegen de tarieven, minder dan de helft van de beschikbare vijftig miljoen gulden aan extra operaties werd besteed.

Minister Borst heeft in de afgelopen maanden al herhaaldelijk aangekondigd dat zij ook dit jaar extra geld wilde uittrekken voor het wegwerken van te lange wachtlijsten. Waar zij het geld in haar begroting

Niet bekend