Een Hollandse choreografie vol uitroeptekens

Holland Dance Festival. Voorstelling 1: Richard Alston Dance Company met Brisk Singing, Light Flooding into Darkened Rooms, en Red Run. Choreografie: Richard Alston, licht: Charles Balfour, muziek: Rameau, Jo Kondo, Heiner Goebbels, kostuums: Jeanne Spaziani,Fotini Dimou, Elizabeth Baker. Gezien: 12/2. Theater a/h Spui, Den Haag.

Voorstelling 2: Tanztheater der Komischen Oper Berlin met Nuevas Cruzes,

choreografie en kostuums: Jan Linkens, muziek: Von Magnet - live uitgevoerd. Gezien: 13/2, Lucent Danstheater, Den Haag. Daar nog te zien

14/2.

Twee in Nederland nauwelijks bekende buitenlandse dansgezelschappen

zijn in de programmering van het Holland Dance Festival opgenomen. Het werk van de Engelse choreograaf Richard Alston is weliswaar hier te zien

geweest tijdens enkele optredens van het Ballet Rambert, maar nu was hij

met zijn in 1994 opgerichte eigen ensemble van tien dansers naar Den Haag gekomen. Er werd een programmma gedanst bestaande uit drie Alston werken - Brisk Singing, Light Flooding into Darkened Rooms en Red Run - dat hier zijn eerste voorstelling kreeg.

Alston gebruikt veel ronde, zachte en verende bewegingen, waarbij een been omhoog zwiept en het bovenlichaam ver zijwaarts buigt, de armen gaan vrij met de beweging mee of worden wijd uitgespreid. Best een lekker soort dans, waar Alston echter weinig variatie in aanbrengt. Het grootste probleem is echter dat zijn dansers die dans niet lekker uitvoeren. Hun dans ademt niet. Het blijft, zeker voor Nederlandse ogen,

allemaal stijfjes, voorzichtig, braaf en heel erg op zichzelf geconcentreerd. Bovendien zijn de kostuums van alle drie de werken van een ouderwetse tuttigheid zowel in snit en model als in het gebruik van het materiaal. Dat helpt dus allemaal niet echt. Alleen in het premièrewerk Red Run was er wat meer drift te bespeuren, mede veroorzaakt door een brutaler ruimtegebruik en een over de gehele linie wat scherpere aanpak. Het tweede hier nog onbekende dansgezelschap is dat van de Komische Oper in Berlijn. Sinds drie jaar wordt dit Tanztheater geleid door het Nederlandse koppel Marc Jonkers (voormalig dansprogrammeur van het Holland Festival) en Jan Linkens (gedurende vele

jaren danser van Het Nationale Ballet, waarvoor hij ook enkele choreografieën maakte). Hun achtergrond bepaalde de koers die zij met het Berlijnse gezelschap wilden gaan varen: een dansgroep met zeer goed klassiek geschoolde dansers en met een repertoire van hedendaagse choreografieën speciaal voor en met de dansers gemaakt. Dat betekende een grote verandering, ook voor de dansers die met een heel andere manier van bewegen werden geconfronteerd dan ze tot dan gewend waren. Een van de eerste balletten die Jan Linkens als nieuwe artistiek

leider voor de groep maakte was Nuevas Cruzes, een verlengde en uitgewerkte, 90 minuten durende versie van een werk dat hij al in 1993 voor de Komische Oper gemaakt had. Hij koos en kreeg daarvoor de medewerking van de ook in Nederland zeer bekende internationaal samengestelde muziekgroep Von Magnet. Dit werk wordt nu in het Holland Dance Festival uitgevoerd.

Het Berlijnse gezelschap beschikt over mooie, sterke dansers die zelfbewust en met overtuigingskracht op het toneel staan. Ze dansen met precisie en scherpte, horen wat er in de muziek gebeurt en kunnen daarop

reageren. En er gebeurt heel veel in die intrigerende, vaak opzwepende Von Magnet-muziek. Linkens' choreografie is vitaal, helder en theatraal en is gezet in zinnen vol uitroeptekens. Iedere danser krijgt kansen zich als persoonlijkheid te profileren en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Wat ik miste is een duidelijke opbouw in de dramatische thema's, want dat het hier niet gaat om zo maar een aaneenschakeling van

duetten, trio's, solo's en ensembledansen is evident. De grote hoeveelheid steeds opnieuw oplaaiende spanningen, spanningen tussen groepen, spanningen tussen individuen, en de daaropvolgende ontladingen maken je op den duur murw als je de oorzaak niet meer kunt traceren. En dat is jammer, juist omdat die dansers zich zo voor honderd procent inzetten.

    • Ine Rietstap