Drs. Chris Breedveld

Drs. Chris Breedveld (35) is benoemd tot directeur voorlichting op het ministerie van Economische Zaken. Hij is daar nu nog hoofd algemene politieke en parlementaire aangelegenheden. Per 1 juni volgt hij Richard

Matthijsse op, die zijn functie neerlegt.