Docters: Tweede Kamer faalt bij oordeel in conflict

DEN HAAG, 14 FEBR. De Tweede Kamer heeft haar controlerende taak volledig verwaarloosd bij de beoordeling van het conflict dat is uitgebroken tussen minister Sorgdrager van Justitie en de hoogste baas van het openbaar ministerie Docters van Leeuwen.

Dit zegt 'Super-PG' Docters van Leeuwen vandaag in een vraaggesprek

met NRC Handelsblad. Het is voor het eerst dat de procureur-generaal, die met ziekteverlof thuiszit, publiekelijk reageert op zijn ruzie met Sorgdrager. “Op CDA'er Koekkoek na hebben alle parlementariërs hun

plicht verzaakt. De politiek heeft geen behoefte aan feiten'', zegt Docters. Hij kreeg deze week te horen dat Sorgdrager hem niet langer wenst te handhaven binnen het OM. Minister-president Kok gaf vanochtend na afloop van de ministerraad te kennen de terugkeer van Docters niet erg waarschijnlijk te achten.

In een brief aan de Tweede Kamer ontkende Sorgdrager gisteren dat er “al wordt gecommuniceerd over financiële regelingen”. Naar verluidt heeft Sorgdrager echter in een brief aan Docters van Leeuwen aangeboden overleg te voeren over een afvloeiingsregeling. Docters van Leeuwen wijst dat voorstel af.“Waarom moet ik op kosten van de belastingbetaler gaan rentenieren? Ik wil werken voor mijn geld”.

Sorgdrager heeft de Kamer gisteren ook laten weten dat ze niet zal voldoen aan wensen van PvdA en SP om drie brieven die Docters de afgelopen week aan haar schreef naar het parlement te sturen. Ze vindt die brieven “personeelsvertrouwelijk”. Uit de brieven, die Docters aan

deze krant heeft gegeven, blijkt dat zij en de PG op veel punten een verschillende lezing hebben van de gebeurtenissen die tot het conflict hebben geleid.

Volgens Sorgdrager moet Docters van Leeuwen weg omdat hij zich als belangenbehartiger heeft opgesteld van de in opspraak geraakte collega-PG Steenhuis. Docters denkt dat hij op oneigenlijke gronden uit zijn ambt wordt gezet. Volgens hem wil de Kamer wegens “coalitiebelangen” niet dat Sorgdrager ongelijk krijgt.

Verder speelt volgens hem mee dat 'Den Haag' moeite heeft met de nieuwe zelfstandige rol van het OM. Hij hekelt het feit dat de politiek “steeds minder afstand neemt ten aanzien van het rechterlijk apparaat”. In overleg met zijn advocaat heeft Docters van Leeuwen definitief besloten zijn arbeidsrechtelijk geschil voor te leggen aan de

ambtenarenrechter.

Inmiddels zou Sorgdrager volgens Haagse bronnen hebben besloten dat procureur-generaal Steenhuis deel mag blijven uitmaken van de top van het OM. Hij krijgt alleen de verantwoordelijkheid voor een nieuw ressort. In plaats van Leeuwarden wordt dit Arnhem. Steenhuis zou het voorstel in beraad hebben genomen.

    • Marcel Haenen