Belgisch dividend

Van het dividend dat men ontvangt, kan 2000 gulden belastingvrij blijven. Die maatregel is ruim 15 jaar geleden genomen om via de stimulering van aandelenbezit de vermogenspositie van het nationale bedrijfsleven te versterken. Bovendien zou zo de belangstelling van particulieren voor aandelenbezit gewekt worden.

Later werd daar als argument aan toegevoegd dat de vrijstelling voor de kleine belegger iets wegneemt van de pijn dat bedrijfswinsten in

Nederland eerst bij de onderneming met vennootschapsbelasting worden getroffen en later nog een keer bij de aandeelhouder als de uitgekeerde winst voluit wordt getroffen door de inkomstenbelasting. Bij de dividendvrijstelling wordt het belastingstelsel gebruikt om een soort subsidie toe te kennen. Het subsidiëren van buitenlands aandelenbezit zou onzinnig zijn. Daarom beperkt de wet de vrijstelling tot dividenden van Nederlandse bedrijven.

Maar tegelijkertijd gelden er ook Europese wetten die het vrije verkeer van kapitaal moeten waarborgen. Die vrijheid wordt belemmerd als investeringen in Nederlandse bedrijven worden voorgetrokken. En dat gebeurt door buitenlandse dividenden uit te sluiten van de vrijstelling.

Dat is het betoog van een Nederlander die zich bij de rechter verzet tegen de weigering van de Belastingdienst om voor 2000 gulden aan Belgische dividenden de dividendvrijstelling toe te passen. Voor de Haagse belastingrechter was de man succesvol met zijn stelling. Maar staatssecretaris Vermeend (Financiën) legt zich daar niet bij neer.

Ons Nederlandse systeem om twee keer belasting te heffen, eerst bij het bedrijf en dan bij de aandeelhouder, is voor beleggers veel barser dan de regels van minder inhalige overheden. Dan mag Nederland zijn systeem best wel wat verzachten voor kleine beleggers zonder dat de grote Europese principes meteen in de weg zitten.

De Hoge Raad weet nog niet zo zeker of dat een goede interpretatie van de Europese regels is. Hij heeft de rechtsgeldigheid van de Nederlandse dividendvrijstelling deze week ter discussie gesteld bij Europese rechter in Luxemburg. De procedure voor dat gerechtshof zal meer dan een

jaar in beslag nemen. Pas daarna geeft de Hoge Raad zijn eindoordeel. Tot het zover is, doen degenen die dividenden van Europese en zelfs buiten-Europese ondernemingen ontvangen, er goed aan daarvoor de dividendvrijstelling te claimen alsof het om Nederlandse dividenden gaat. Vanaf 2001 of 2002 wil Vermeend het probleem van de dubbele heffing verzachten door dividenden tegen een laag tarief te belasten. De

dividendvrijstelling vervalt dan.