850 miljoen voor operatie uitgetrokken; Kabinet brengt koopkracht op peil

DEN HAAG, 14 FEBR. Het kabinet maakt 850 miljoen gulden vrij om de koopkracht van enkele inkomensgroepen te verbeteren. Dat maakte minister-president Kok vanmorgen vroeg bekend, na afloop van de ministerraad.

Mensen met een AOW-, WAO-, WW- en VUT-uitkering en zelfstandigen krijgen uiterlijk in april via de belastingen een nog nader te bepalen bedrag.

De koopkrachtreparatie is nodig om de inkomensachteruitgang ongedaan te maken die deze groepen dit jaar hebben ondervonden. Oorzaak hiervan is een groot aantal wijzigingen in de belastingen en sociale premies, die weer het gevolg is van veranderingen in de WAO.

Kok maakte duidelijk dat de 850 miljoen vooral wordt ingezet om de mensen te steunen die het meest last hebben gehad van de belasting- en premiewijzigingen. Het gaat daarbij afgezien van VUT'ers en kleine zelfstandigen om AOW'ers met een aanvullend pensioen van 15.000 gulden tot 40.000 gulden, en om mensen met een zogenoemde bovenwettelijke WAO- of WW-uitkering. Het bovenwettelijke duidt op het deel dat de werkgever betaalt bovenop de WAO- of WW-uitkering, die wettelijk 70 procent van het laatst verdiende loon bedraagt. Veel werkgever vullen dit aan tot 100 procent.

Door de wijze waarop deze specifieke groepen inkomenscompensatie wordt gegeven, profiteren ook anderen - met name uitkeringsgerechtigden. Zo krijgen de bovenwettelijke WAO'ers en WW'ers te maken met een verhoging van het 'niet-actievenforfait', een aftrekpost alleen voor mensen die niet werken. Volgens Kok “werkt zo'n verhoging ook door naar mensen in de bijstand”. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de AOW'er met aanvullend pensioen worden gecompenseerd voor het lagere inkomen dit jaar. Het is nog onduidelijk of daarvoor gedacht wordt aan een verhoging

van de ouderenaftrek of aan een verlaging van het belastingtarief voor de eerste schijf voor ouderen. In beide gevallen profiteren daarvan ook AOW'ers zonder een aanvullend pensioen.

Het kabinet heeft tot vanochtend vroeg over de loonstrookjes overleg gevoerd. Minister Melkert (Sociale Zaken) kreeg uiteindelijk de opdracht

om uiterlijk maandag met een brief aan de Tweede Kamer te komen waarin hij nauwkeurig uitlegt op welke bedragen de gedupeerde inkomensgroepen kunnen rekenen.

De maatregelen zijn een alternatief voor de plannen van minister Melkert, die aanvankelijk elke burger een bedrag van honderd gulden wilde geven.