Verplaatsing Grolsch levert heftige emoties op

In Groenlo is hevig teleurgesteld gereageerd op de verplaatsing van de Grolsch-brouwerij naar Enschede. Inwoners en werknemers voelen zich “verraden”.

ENSCHEDE, 13 FEBR. Het besluit van Grolsch om een nieuwe brouwerij te bouwen aan de rand van Enschede is volgens de bierbrouwer op puur zakelijke gronden genomen, maar heeft gisteren tot emotionele reacties geleid. Zowel inwoners van het Gelderse Groenlo als de werknemers van de Grolsch-vestiging aldaar lieten weten zich verraden te voelen. Volgens topman J. Troch kon de brouwerij niet anders dan dit besluit nemen. De eerste protestgroep diende zich gisteren ook al aan: belangenvereniging 'Boekelo, dorp met karakter' liet bij monde van woordvoerder R. van der Valk weten dat “alles in het werk gesteld wordt” om de geplande verhuizing van Grolsch naar het Boekelose industrieterrein De Groote Plooy te voorkomen. Volgens Van der Valk heeft het gebied een agrarische bestemming en is het bovendien nog in particuliere handen.

In Groenlo werd zeer teleurgesteld gereageerd op het besluit van Grolsch het dorp, dat beschouwd wordt als de bakermat van de bierbrouwer, te verlaten. Burgemeester C. van Zon sprak over een “zware klap voor de stad”. Van Zon heeft met de provincie Gelderland naar eigen zeggen alles in het werk gesteld om de brouwerij te behouden. In Enschede werden - geheel conform verwachting - “opgetogen” reacties vernomen. De gemeente en de provincie Overijssel zeiden “zeer verheugd” te zijn vanwege het behoud van de werkgelegenheid. Bovendien versterkt een “grote, internationale brouwerij van het kaliber Grolsch” het imago van de stad, aldus woordvoerders.

Volgens bestuursvoorzitter J. Troch is er voor De Groote Plooy gekozen op basis van zakelijke argumenten. Handhaving van de twee huidige locaties is inefficiënt vanwege de dubbele investeringen in het productieproces, de extra transporten en de extra functies die vervuld moeten worden. Bij de keuze voor een locatie voor één brouwerij viel de huidige locatie in het centrum van Enschede af omdat uitbreiding niet mogelijk is. Uiteindelijk moest er een keuze gemaakt worden tussen twee plekken: uitbreiding in Groenlo of nieuwbouw op De Groote Plooy. Groenlo viel af, aldus Troch, omdat nieuwbouw op termijn efficiënter is. “Daar komt nog bij dat de ligging van de nieuwe locatie, pal aan de snelweg A35, beter is. Wat ook heeft meegewogen zijn de arbeidsmarkt en de voorzieningen in Enschede. Er is een station, er is een vliegveld, er is een universiteit en er zijn hogescholen.” Maar, zo zegt de bestuursvoorzitter, het was beslist geen eenvoudige keuze.

“Zeventig procent van onze mensen wonen en werken in Enschede, de rest in Groenlo. Je kunt beter 30 procent van je mensen naar hun werk laten reizen dan 70.” De nieuwbouw, op een stuk grond ter grootte van dertig hectare, zal medio 1999 beginnen. Er zijn twee fasen gepland. Van 1999 tot het jaar 2001 wordt het brouwhuis ter plaatse gebouwd, alsmede de gist- en lagerkelders, en de afvulhallen. Hiermee is een bedrag van 200 miljoen gulden gemoeid. In de tweede fase, die tot ongeveer 2006 zal duren en 100 miljoen gulden kost, zal het personeel in etappes naar Boekelo verhuizen. De investeringen worden betaald uit de liquide middelen en de interne cashflow. Grolsch heeft berekend dat de nieuwbouw op termijn een bedrag 15 miljoen gulden voor belasting op jaarbasis zal opleveren. Door de concentratie van alle activiteiten op één locatie kan het personeelsbestand worden teruggebracht van 975 nu naar 825. Dat zal zonder gedwongen ontslagen gaan.