Vermogen in beheer bij ING stijgt flink

ROTTERDAM, 13 FEBR. Het door ING Investment Management beheerde vermogen is vorig jaar met 60 miljard gulden gestegen tot 214 miljard. Een deel van de stijging, 22 miljard, is een gevolg van de overname van Equitable of Iowa. Exclusief deze verzekeraar, door ING in 1997 overgenomen, werd een rendement behaald van bijna 25 procent. Dit heeft de vermogensbeheerder van ING gisteren bekendgemaakt. ING Investment Management beheert het vermogen van pensioen- en beleggingsfondsen en van de verzekeringsmaatschappijen van ING.

De gezamenlijke omvang van de beheerde beleggingsfondsen steeg met 34 procent tot 27 miljard gulden. Een deel van de groei is het gevolg van nieuwe beleggingsfondsen zoals de hightech-fondsen die zich richten op de informatietechnologie (IT). Zowel in Nederland als in Griekenland is een IT-fonds 'succesvol' geïntroduceerd, zo stelt ING, hoewel het Nederlandse Postbank IT-fonds sinds de start in september een negatief rendement van 1,8 procent heeft behaald.

Het best renderende fonds van ING's Postbank is het Nederlandfonds dat in het afgelopen jaar een rendement van 41 procent heeft behaald. Het totale fondsvermogen van de Postbank steeg met 1,4 miljard tot 6,6 miljard gulden. Van ING scoorde het ING Bank Dutch Fund met een rendement van 44 procent het best. Het vermogen van de beleggingsfondsen van ING nam met 40 procent toe tot 8,7 miljard gulden. Minst presterende fonds van deze bank is de International New Asia Equity Fund dat een negatief rendement van 28 procent realiseerde.

Voor het komende jaar blijven de vooruitzichten volgens ING op de aandelenmarkten gunstig. Als gevolg van de Azië-crisis zal de mondiale winstontwikkeling 'beperkt' zijn, maar over Europa en Noord-Amerika is de vermogensbeheerder gematigd positief. Dat optimisme is deels gebaseerd op de prognose dat veel bedrijven eigen aandelen inkopen. In de VS is dit fenomeen, waardoor de hoeveelheid laagrenderende 'overtollige' kasmiddelen afneemt, al enkele jaren in zwang. In de meeste Europese landen zijn er (nog) fiscale beperkingen die de eigen inkoop minder aantrekkelijk maken.