Van Vreeswijk synodepreses

LUNTEREN, 13 FEBR. Dominee B.J. van Vreeswijk (50) uit Veenendaal is gisteren gekozen tot voorzitter van de synode der Nederlandse Hervormde Kerk. Hij volgt W. Beekman uit het Friese Koudum op die deze functie vier jaar heeft bekleed. Van Vreeswijk is sinds 1994 lid van de synode en sinds vorig jaar lid van het moderamen (synodebestuur).

Hij is lid van de Gereformeerde Bond, de rechterflank van de Hervormde Kerk. Het is bijna twintig jaar geleden dat een zogenoemde Bonder, G. Spilt, synodevoorzitter was. De Nederlandse Hervormde Kerk is met bijna 2,2 miljoen zielen de grootste protestantse kerk in Nederland. De hervormde synode heeft Van Vreeswijk vooral gekozen wegens zijn bestuurlijke capaciteiten. Maar als lid van de Gereformeerde Bond kan hij een “verbindend figuur” zijn binnen de hervormde kerk, aldus secretaris-generaal B. Plaisier. “In het Samen-op-Weg-proces gaan we soms door diepe dalen. Wij zien in Van Vreeswijk iemand die als brug kan functioneren.”

Van Vreeswijk verklaarde zich als bruggenbouwer te willen inzetten. Het SoW-proces is volgens hem een heel eind op weg. “Wil je dan voluit hervormd zijn en daarin invloed uitoefenen, sta dan aan het front. Wie daar staat, kan getroffen worden.” De preses neemt die kwetsbaarheid voor lief. “Ik hoop dat ik dusdanig mee mag denken en contacten kan houden, ook binnen de rechterflank van de kerk, dat het niet tot een versnippering en verscheuring zal komen.”

Van Vreeswijk heeft zich altijd tegen de vrouw in het ambt en tegen homoseksualiteit gekeerd. Zijn opvattingen zullen het standpunt van de NHK niet veranderen, zo verzekerde hij.

Van Vreeswijk werkte eerst in het familiebedrijf, een houthandel. In 1971 begon hij met de studie theologie in Utrecht. Als predikant stond hij achtereenvolgens in Zetten en Andelst, Ridderkerk en vanaf 1992 in Veenendaal.

Het fusieproces Samen-op-Weg van de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerken zal geen vertraging oplopen door de benoeming van de behoudende Van Vreeswijk, zo verwachten de woordvoerders van de twee andere kerken. (ANP)