Stellingen

Gezien het alcoholpercentage is zwaar bier lichter dan gewoon bier.

A.C. NIEUWKERK, LU Wageningen

Een verkeerd gedraaid telefoonnummer is nooit in gesprek.

D.A. KLEINJAN, Erasmus Universiteit Rotterdam

Agressieve gevoelens van mannen jegens vrouwen zouden verminderen als borstvoeding aan zuigelingen van het mannelijk geslacht langer voortgezet zou kunnen worden.

H.A. MENGERS, Katholieke Universiteit Nijmegen

Het is typisch Nederlands dat wij in onze taal voor 'earn' en 'deserve' hetzelfde woord gebruiken.

I.O. BAAS, Universiteit van Amsterdam

Het weten staat het verwonderen niet in de weg.

H. BOERSMA, Erasmus Universiteit Rotterdam

Voor scholieren behoren romans van W.F. Hermans, Jan Wolkers en Gerard Reve reeds tot de historische letterkunde.

M.K.A. VAN DEN BERG, Rijksuniversiteit Leiden

Gelet op het structurele tekort aan zitplaatsen in de trein verdient het aanbeveling om attaché-koffers van een zachte bovenkant te voorzien.

J.A.A.M. VERSTEGEN, LU Wageningen

De toename van het wildplassen doet vermoeden dat de controle over de blaasspier bij mannen verontrustend afneemt.

G. BUIST, Rijksuniversiteit Groningen

In het Stedelijk Museum kan een verfroller scherper blijken dan een stanleymes.

M. MAAS, Katholieke Universiteit Nijmegen