Schmitz steunt idee voor vaste asielcentra

DEN HAAG, 13 FEBR. Staatssecretaris Schmitz (Justitie) steunt het voorstel van Tweede-Kamerlid Rijpstra (VVD) om in enkele gemeenten permanente opvangcentra voor asielzoekers te openen. De liberalen menen dat de asielzoekers daardoor beter kunnen integreren.

Rijpstra stelde gisteren tijdens een debat in de Kamer over het asielbeleid voor een einde te maken aan het “gesleep” met vluchtelingen. Zijn idee vond weerklank bij de staatssecretaris en bij PvdA, D66 en CDA. Schmitz: “Het asielzoekerscentrum kan naast het buurthuis en het gemeentezwembad een vast onderdeel worden van de gemeentelijke voorzieningen.” De afgelopen jaren sloot het Justitie juist tijdelijke contracten af met gemeenten voor de opvang van asielzoekers.

VVD'er Rijpstra meent dat er een grens is aan het aantal in Nederland op te vangen asielzoekers. Duitsland en Nederland vangen op dit moment de meeste asielzoekers binnen de Europese Unie op. Rijpstra pleitte voor een “rechtvaardiger verdeling” van asielzoekers over de westerse landen. Gebeurt dit niet, dan zou als uiterste consequentie Nederland het Vluchtelingenverdrag van Geneve uit 1951 moeten opzeggen, zo zei hij na afloop van het debat tegen journalisten.

Het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat vluchtelingen die vrezen voor hun leven, niet mogen worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Rijpstra wil echter een “quotum” stellen. PvdA, D66, CDA en GroenLinks noemen het voorstel later onbespreekbaar. De PvdA vind het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag “volstrekt bizar”. GroenLinks meent dat het ,dreigement” van de VVD scherp moet worden veroordeeld.