Ritzen vreest weer bezuinigingsronde

BRUSSEL, 13 FEBR. Minister Ritzen (Onderwijs) maakt zich zorgen over de 'onzichtbare' bezuinigingen op Onderwijs die de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Hij zei dit gisteren in de marge van de Europese Raad.

“De VVD wil 12,6 miljard bezuinigen. Volgens de normale verdeelsleutels komt dat neer op 1 miljard voor onderwijs. Maar dat staat verder nergens in het programma. Zo is het bij de vorige formatie ook begonnen. Als je zoveel bezuinigt blijft onderwijs nooit buiten schot, tenzij je het expliciet uitsluit. Maar dat gebeurt niet. Daarover maak ik mij grote zorgen.”

De Besturenraad van het protestants christelijk onderwijs sluit zich hierbij aan: “Als de algemene bezuinigingen van de investeringen (voor onderwijs) worden afgetrokken, is de conclusie onthutsend: er blijft niet eens voldoende over om lopend beleid te financieren.”

Ritzen verwijst naar 1994, toen tijdens de formatie werd besloten 1,5 miljard gulden te bezuinigigen op de Onderwijsbegroting, hetgeen tot grote onrust leidde in het hoger onderwijs en tot grote financiële krachttoeren van Ritzen. In de verkiezingsprogramma's werden deze bezuinigingen toen niet aangekondigd. Ritzen: “Volgens het VVD-programma moeten bezuinigingen worden gevonden in efficiency-verhoging. Mooi, maar in het onderwijs betekent dat gewoon platte bezuiniging: grotere klassen of minder studenten. Nederland zal dommer moeten worden.”

Volgens doorberekeningen van de verkiezingsprogramma's door het ministerie van Onderwijs zal onderwijs door het CDA worden aangeslagen voor 600 miljoen gulden en door D66 en Ritzens eigen PvdA voor 300 miljoen. De VVD doet Ritzens opmerkingen af als “een goedkope verkiezingsstunt”. Kamerlid C. Cornielje (VVD) zei gisteren voor het Radio 1-journaal dat de definitieve doorrekening van de verkiezingsprogramma's nog bekend moet worden gemaakt. Maar Ritzen houdt voet bij stuk: “Ik ben blij dat de VVD niet langer wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Maar dat betekent wel dat op Onderwijs bezuinigd moet worden, als je aan die 12,6 miljard wil komen.”