Ramsj

E. Warlop: The Flemish Nobility

Geb., G. Desmet 1975, van ƒ 575,- voor ƒ 175,-. De Keerkring Nijmegen (024-323.9340)

Prachtig uitgegeven boek, in vier delen, over de Vlaamse adel voor 1300. Het is gebaseerd op een dubbelbekroonde dissertatie. Deel 1 behandelt de geschiedenis van de Vlaamse adel van de negende tot de elfde eeuw. Deel 2 bevat de noten (563 blz.). In deel 3 en 4 staan de zegels, stambomen en bijvoegsels.