Ramsj

Lilian Hoddeson (e.a.): Crystal Maze

Geb., OUP, van ƒ 156,- voor ƒ 39,50,-. De Kloof Amsterdam (020 - 622.3828)

Tussen 1920 en 1960 ontwikkelde de vaste-stof-fysica zich tot een volwassen wetenschap. In dit dikke en degelijke werk beschrijven verschillende auteurs hoe deze ontwikkeling tot stand kwam. Aanvankelijk werd vaste-stof-fysica vooral toegepast in de industrie. Later waren er ook talloze wetenschappelijke toepassingen. Centraal staan onder andere magnetisme, het fenomeen van onvolmaakte kristallen en de natuurkunde van halfgeleiders. Te hoog gegrepen voor voor eenvoudige alfa's als ondergetekende.