Ramsj

Fritjof Capra: The Web of Life

Geb., Anchor Books 1996, van ƒ 60,36 voor ƒ 14,90. Het Martyrium Amsterdam; Ulysses Den Haag

De afgelopen 25 jaar hebben wetenschappers theorieën ontwikkeld die nieuwe inzichten geven in de evolutie en de werking van de natuur. Die theorieën hebben vergaande filosofische en sociale consequenties. In dit boek brengt Fritjof Capra, die beroemd werd met 'The Tao of Physics', de belangrijkste theorieën voor het eerst bijeen. Hij komt tot een nieuwe synthese waarin onder andere het darwinisme ervan langs krijgt. Capra werkt als theoretisch natuurkundige in Berkeley.

    • Ewoud Sanders