Ramsj

George P. Shultz: Turmoil and Triumph

Geb., C. Scribner 1993, van ƒ 45,35 voor ƒ 19,90. De Boekenmarkt Den Haag

Toen George P. Shultz in 1982 minister van buitenlandse zaken werd onder Reagan, was het oorlog in Libanon, bloeide het internationale terrorisme als nooit tevoren en bereikte de wapenwedloop met de Russen een een hoogtepunt. Toen hij in 1989 vertrok was de Koude Oorlog voorbij en had de VS haar positie in Azië en Latijns-Amerika fors verstevigd. In ruim elfhonderd pagina's doet Shultz openhartig verslag van deze turbulente jaren. Het boek werd zeer goed ontvangen en was een bestseller. Bevat enkele fotokaterns.

    • Ewoud Sanders