Ontslagen korpschef eist 3,2 miljoen

DEN HAAG, 13 FEBR. De ontslagen Rotterdamse korpschef J. Brinkman wil een gouden handdruk van 3,2 miljoen gulden van minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken). Het grootste deel van dit bedrag wordt gevormd door een afkoopsom van 2,8 miljoen voor het wachtgeld en aanvullend salaris waarop Brinkman recht meent te hebben. Hij eist 400.000 gulden voor de geleden “immateriële” schade.

Gisteren diende voor de rechtbank in Den Haag de beroepsprocedure die Brinkman tegen zijn ontslag heeft aangespannen. In een urenlang betoog trok zijn raadsman mr. C. van Leeuwen fel van leer tegen onder meer de Rotterdamse korpsbeheerder Peper, minister Dijkstal en het regionaal college van burgemeesters.

Brinkman kwam op 2 juni in aanvaring met Peper tijdens een vergadering van het regionaal college van burgemeesters. Tijdens de bijeenkomst plaatste Brinkman kanttekeningen bij het voorstel van Peper om het conflict tussen de korpschef en de ondernemingsraad op te lossen. “Toen sloegen bij de korpsbeheerder alle stoppen door. Daarna heeft hij op kunstmatige wijze een breuk geforceerd”, stelt Van Leeuwen. De raadsman hekelde ook de wijze waarop Peper zich over Brinkman heeft uitgelaten.

Van Leeuwen had ook forse kritiek op minister Dijkstal, die hij arrogant noemde, en het regionaal college dat hij omschreef als applausmachine. “Pepers wil was wet”, concludeerde hij.

Dat het uiteindelijk de affaire-Brinkman is geworden en niet de affaire-Peper komt volgens Van Leeuwen door de wens van PvdA en VVD om verder te gaan met Paars. “De politieke verhoudingen hebben duidelijk een stempel gedrukt op deze affaire. Brinkman is geslachtofferd.”

Landsadvocaat mr. J.L. de Wijkerslooth noemde dit “idiote theorieën”. Er is volgens hem gewoon sprake van een conflict tussen het bevoegd gezag en een ondergeschikte. “En dan is het nog steeds zo dat de ondergeschikte moet wijken”, aldus De Wijkerslooth.

Brinkman wil nog steeds terug als korpschef naar Rotterdam, vertelde hij de rechtbank. Indien dat volgens de rechtbank niet mogelijk is, wil Brinkman financiële genoegdoening. “Ik heb een jaar verloren en mijn loopbaan is beschadigd. Mijn kansen op de arbeidsmarkt zijn niet hoog omdat mijn naam op de meest krankzinnige wijze in de publiciteit is gebracht”, zei Brinkman. Met de gouden handdruk van 3,2 miljoen gulden wil de ex-korpschef een eigen bedrijf opzetten, zo liet hij weten.

Wijkerslooth vindt het bedrag dat Brinkman vraagt veel te hoog. “Dit is geen reëel voorstel. Het is niet realistisch dat Brinkman de rest van zijn leven arbeidsloos moet toezien.” Volgens de landsadvocaat zoekt het ministerie nog steeds een andere baan voor Brinkman. De rechtbank doet op 3 maart uitspraak. (ANP)