Non-fictie; pas verschenen

Frank Willaert (red.): Veelderhand Liedekens. Studies over het Nederlandse lied tot 1600. Peeters, 193 blz., ƒ 61,25

De bekende regels 'Hebban olla vogala' staan aan het begin van een lange traditie van Nederlandse liedteksten die systematisch worden geïnventariseerd. In deze bundel doen onderzoekers verslag van de zoektocht en de analyse van deze vroege liederen.