Non-fictie; pas verschenen

Karin van Dalen-Oskam: Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel. Verloren, 269 blz., ƒ 56,-

Van Maerlants Rijmbijbel is een bewerking van de Historia Scholastica van Petrus Comestor, gevolgd door een verkorte vertaling van Flavius Josephus' Joodse Oorlog. Dit didactische geschiedenisboek voor de middeleeuwer werd op taal- en letterkundige aspecten onderzocht.