Non-fictie; pas verschenen

Joke Spaans: Armenzorg in Friesland, 1500-1800. Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen. Verloren 400 blz., ƒ 59,-

Armenzorg was een van de vitale functies van de vroegmoderne stedelijke samenleving. Veel onderzoek is daar nooit naar gedaan, omdat historici zich meer richtten op de oorzaken van de armoede en op het leven van de armen. Deze gedetailleerde studie voorziet op regionaal niveau dan ook in een leemte.