Non-fictie; pas verschenen

Harald Hendrix en Ton Hoenselaars (red.): Vreemd volk. Beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd. Amsterdam University Press, 146 blz., ƒ 35,50

Vreemdelingen waren in de zeventiende eeuw in Nederland een alledaags verschijnsel. Bij de bestudering van de beeldvorming van buitenlanders is in de hier bijeengebrachte artikelen gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals van schilderijen, brieven en reisverhalen.