Non-fictie; pas verschenen

M.S. Polak: Historiografie en economie van de 'muntchaos', (1606-1795). NEHA-SERIES III, twee delen, 310 en 224 blz., ƒ 55,- (deel I); ƒ 75,- (beide delen).

Het betalingsverkeer verliep in de zeventiende en achttiende eeuw in de Nederlanden buitengewoon chaotisch. Er waren dan ook vele munthuizen die elkaar beconcurreerden. Toch ging het economisch zeer voorspoedig. Is de Hollandse handelseconomie dan misschien juist dankzij die onoverzichtelijke muntomloop tot stand gekomen?