IMF levert zware kritiek op Indonesië

WASHINGTON/JAKARTA, 13 FEBR. Een hoge functionaris van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) heeft gisteren in ongebruikelijk scherpe bewoordingen kritiek geuit op het bewind in Indonesië. Onderdirecteur Stanley Fischer zei tijdens een lunchbijeenkomst in Washington dat Indonesië nog lang niet toe aan koppeling van de roepia aan de dollar, zoals Jakarta eerder deze week heeft voorgesteld.

Hij kritiseerde in dit verband ook de gang van zaken rond de kandidaatstelling voor het vice-presidentschap. De Indonesische roepia is volgens Fischer zwaar getroffen door suggesties over de keuze van een vice-president “wiens toewijding aan een nieuwe manier van beleidvoeren beperkt is”. Namen noemde Fischer niet, maar hij doelde duidelijk op Jusuf Habibie, de minister van Technologie die kans lijkt te maken op het vice-presidentschap. Habibie was in het verleden de man achter prestigieuze, geldverslindende projecten en dat is het laatste waar Indonesië nu aan toe is.

Volgens Fischer moeten eerst “nog een heleboel zaken” in orde worden gebracht voordat valt te denken aan een koppeling van de roepia aan de dollar. Hij onderstreepte dat voor het voorgestelde systeem van een currency board, waarbij de munt volledig door deviezen wordt gedekt, een voldoende hoeveelheid deviezenreserves nodig is en ook een sterker financieel stelsel. Ook moet eerst het probleem van de grote dollarschulden van bedrijven worden opgelost.

Het hulppakket van ruim 40 miljard dollar dat het IMF vorig jaar bijeenbracht om Indonesië uit zijn financiële crisis te halen, heeft volgens deskundigen tot nu toe niet veel uitgehaald. Ondanks diverse toezeggingen is de regering er niet in geslaagd de wereld ervan te overtuigen dat het haar ernst is met ingrijpende hervormingen.

Koppeling van de roepia aan de dollar is volgens de overheid nu de aangewezen weg om een einde te maken aan de koersval van de munteenheid.

De roepia viel vanmorgen van 7000 naar 9300 voor een dollar. De deviezenreserve van de centrale bank zou in nog geen twee weken met 10 procent zijn afgenomen. (Reuters, AP)