Hulst hoopt op nieuwe inwoners uit Vlaanderen

Het Belgische dorp Doel verdwijnt wegens uitbreiding van de Antwerpse haven. Hulst, net over de grens in Nederland, wil graag dat Doelenaren naar het Zeeuws-Vlaamse stadje verhuizen.

DOEL/HULST, 13 FEBR. De verlaten huizen zonder een bordje 'Te koop' in de voortuin zijn tekenend voor het Belgische grensplaatsje Doel. Voor de woningen is geen koper meer te vinden. De komst van een enorm industrieterrein en uitbreiding van de haven van Antwerpen hebben de uittocht van de 890 dorpsbewoners ingeluid. De meesten van hen moeten nog besluiten waar ze heen zullen gaan.

Vooruitlopend daarop heeft burgemeester A. Kessen van het Zeeuwse Hulst de ontheemde Doelenaren aangeboden naar zijn gemeente te verhuizen. Als goede buur - Hulst ligt even over de grens in Zeeuws-Vlaanderen - wil het stadje de inwoners van Doel de gelegenheid geven dichtbij hun oude woonplaats te blijven wonen. “Maar het is niet de bedoeling dat we alle Doelenaren opnemen als bootvluchtelingen”, vindt Kessen. Een accountantsbureau heeft in opdracht van de gemeente Hulst uitgerekend dat het vooral voor gezinnen met kinderen en een modaal inkomen fiscaal aantrekkelijk is om naar Nederland te verhuizen.

Zo kunnen Doelenaren eventueel een huis betrekken in de nieuwbouwwijk Groote Kreek net buiten de stad. Vorige week is begonnen met het bouwrijp maken van het terrein waar over tien jaar 450 woningen moeten staan. De eerste 45 huizen worden over een jaar opgeleverd. Maar daarvoor heeft nog geen Doelenaar zich gemeld.

Patricia Uytdenhouwen, geboren en getogen Doelse, ziet het wel zitten om in een van de polderdorpen bij Hulst te wonen. En dat heeft ze al van meer dorpsgenoten gehoord. “Ook al is het dan buitenland, Hulst ligt nog geen tien kilometer van hier”, zegt ze. Maar haar man wil niet. Hij is douanier in de haven van Antwerpen en wil niet verder van zijn werk gaan wonen.

De overburen van Uytdenhouwen zijn al weg, het nieuwe pand ernaast wordt nooit meer afgebouwd. Haar buren zijn afgelopen zomer verhuisd en ook daarnaast woont niemand meer. Het café op de hoek staat al een poos leeg.

De stilte in de straat is tekenend voor de nabije toekomst. Voor 1 juni moet een bemiddelaar namens de Vlaamse regering de waarde van alle Doelse gebouwen taxeren. Uytdenhouwen: “Als we weten wat we krijgen, pakken we meteen onze spullen. We willen onze twee kinderen besparen dat ze in een spookdorp moeten opgroeien.”

De familie Uytdenhouwen kijkt uit op de Scheldedijk. Praktisch in de achtertuin, noordelijk van Doel, blazen de koeltorens van de kerncentrale onafgebroken rookpluimen in de lucht. Aan de zuidzijde, op vijfhonderd meter van de dorpsrand, is een containerhaven gepland. En wat de Doelenaren het meest benauwt, is de komst van een enorm industrieterrein aan de nu nog open westkant. “We worden van alle kanten ingesloten. Het wordt hier onleefbaar”, zegt Uytdenhouwen.

De gemeente Beveren, waar Doel onder valt, wil de verdreven dorpelingen zoveel mogelijk binnen de eigen gemeentegrenzen huisvesten. “Beveren en omliggende Belgische plaatsen kunnen voldoende serviceflats, huur- en koopwoningen bieden”, zegt Luc Vigoureux, diensthoofd linker Schelde-oever van de gemeente Beveren.

Het verhuisaanbod van burgemeester Kessen van Hulst is een uitvloeisel van een vorig jaar juli begonnen campagne om Vlamingen naar zijn gemeente te trekken. In Hulst wonen circa 20.000 mensen, van wie 1.530 met de Belgische nationaliteit. Kessen erkent dat zijn stad gebaat is bij de komst van veel Vlamingen. “De verkoop van bouwgrond is gunstig voor de gemeentekas en we willen het inwonertal op peil houden. Jongeren komen na hun studententijd meestal niet meer terug.” Bovendien geldt voor Hulst geen restrictie van het aantal uit te geven percelen bouwgrond, indien het gaat om verkoop aan buitenlanders.

Hulst profileert zich als de 'meest Vlaamse stad van Nederland'. Wie door het Zeeuwse vestingstadje loopt, waant zich makkelijk in Vlaanderen. Een Belgische knol stapt onder de Gentse Poort door, gevolgd door een Mercedes met Belgisch nummerbord. De parkeermeters slikken guldens én Belgische francs.

Staminee 'De Zaak' schenkt vier soorten Belgisch bier van het vat. Heineken of Grolsch wordt er niet getapt. Kastelein Christianne Legemaat: “Onze klanten van over de grens willen geen Nederlands bier drinken”. Een belangrijke pluspunt van Hulst als woonstad voor Vlamingen is volgens haar ook dat het een katholieke enclave is in het overwegend hervormde Zeeuws-Vlaanderen.

Een voorname rol spelen ook de banken in Hulst. Tegenover de ABN Amro en de Rabobank staat het gebouw van de Belgische Generale Bank. De eveneens Belgische Krediet Bank is behalve in Hulst alleen gevestigd in de grote steden. “Eens in de zoveel tijd staan die Belgen uren in de rij om de coupons van hun aandelen in te leveren. Zwart geld waarschijnlijk”, zegt Legemaat. “Bij de Rabobank staan voor hen zelfs leren fauteuils klaar.”

Hulst doet er alles aan om bij de Belgen in de smaak te vallen. Het gemeentehuis verstrekt informatiepakketten over wonen in Hulst. Bij het begin van de wervingscampagne kregen vijftig Vlamingen een rondrit per luxe touringcar door Hulst en haar polderdorpen aangeboden. Sinds juli hebben zeventig Belgen zich ingeschreven bij de woningbouwvereniging.