Goede leerling studeert snel af

RIJSWIJK, 13 FEBR. Middelbare scholieren met hoge eindexamencijfers doen minder lang over hun studie geneeskunde. Zij vinden ook vaker een plaats voor een vervolgopleiding tot specialist of huisarts. Dit blijkt uit onderzoek van de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, dat is gepubliceerd in het blad Medisch Contact. Het kabinet wil een nieuw lotingssysteem invoeren waarbij leerlingen met een gemiddeld eindexamencijfer van een acht of hoger automatisch worden toegelaten tot een studie waarvoor een numerus fixus geldt. (ANP)