Geen beloften Algiers aan Europarlement

ALGIERS/PARIJS, 13 FEBR. Een delegatie van het Europees Parlement heeft gisteren een bezoek aan Algerije zonder aantoonbaar succes afgesloten. Het bezoek van de Europarlementariërs volgde op een eerdere missie van de trojka van de Europese Unie (Groot-Brittannië, Oostenrijk, en Luxemburg). Algemeen wordt er in de EU van uit gegaan dat ook deze missie weinig tot niets heeft opgeleverd.

De parlementariërs hadden gehoopt meer te bereiken. De delegatie wilde dat de Algerijnse regering - in ruil voor een onderzoek in Europa naar netwerken die steun verlenen aan moslim-extremisten en voor opheffing van het zes jaar oude embargo op het leveren van oorlogsmaterieel - er in toe zou stemmen meer openheid te verschaffen over martelingen door de veiligheidsdienst en verdwijningen. Het Europarlement heeft overigens zelf niet de bevoegdheid om over een onderzoek naar moslim-extremisten en opheffing van het wapenembargo te beslissen. Het enige wat het zou kunnen doen, is druk uitoefenen op de lidstaten van de Europese Unie.

Bij vertrek gisteren bleek echter dat de Algerijnse regering geen toezeggingen aan de delegatie wilde doen. Toch toonde een groot aantal leden van de delegatie zich tevreden over het bezoek. “Dit is een jonge democratie. Er zit beweging in, ook al is die misschien langzaam”, aldus de Belgische Europarlementariër Anne André-Leonard. De Fransman Scarbonchi riep de Europeanen op “de eigen verantwoordelijkheden onder ogen te zien”. “We weten allemaal dat er in België, Londen en Stockholm drukpersen staan en dat er geld naar het Leger van Islamitische Redding (AIS), de gewapende arm van het Front van Islamitische Redding, toegaat.”

Het FIS deed het bezoek af als een “clowneske vertoning”. Vertegenwoordigers van het FIS hadden met de leden van de delegatie willen spreken. Die vond echter dat een vooraf met de regering gemaakte afspraak om de moslim-extremisten te mijden, niet geschonden mocht worden. Woensdag verscheurde de delegatieleider Soulier publiekelijk een - ongeopende - brief met daarin een uitnodiging tot een gesprek met vertegenwoordigers van het FIS. Gisteren ontploften er drie bommen in Algiers en omgeving, waarbij twee doden en 28 gewonden vielen. (Reuters, AFP)