Fondsenwervers willen Nederlandse markt afschermen

ROTTERDAM, 13 FEB. De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) gaat onderzoeken in hoeverre de toegang van buitenlandse fondsenwervers tot de Nederlandse markt kan worden gereguleerd of zonodig beperkt. De VFI stoort zich aan buitenlandse concurrenten die “op de goede naam en reputatie van Nederlandse instellingen” fondsen werven onder het Nederlands publiek, daarbij de Nederlandse instellingen schade berokkenen en verwarring stichten onder donateurs.

Dit heeft de directeur van de VFI, G. Bosma, desgevraagd meegedeeld. De VFI is de Nederlandse branche-organisatie van fondsenwervers voor goede doelen. Een aantal fondsenwervers, waaronder de Nederlandse Kankerbestrijding, de Alzheimerstichting en Stichting Vrienden MS Research, klaagt al geruime tijd over Amerikaanse wervers die 'agressief' fondsen zouden werven. De kritiek richt zich op respectievelijk het Wereld Kanker Onderzoeks Fonds, de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek en MS International.

De Nederlandse organisaties zeggen last te hebben van hun Amerikaanse concurrenten. Zo heeft de Alzheimerstichting de afgelopen weken veel telefoontjes gekregen over een bedelbrief van de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek. De bellers toonden zich volgens de Alzheimerstichting verontrust door de intimiderende tekst van de brief.

Het bestuur van de VFI heeft gisteren besloten de problematiek van de buitenlandse fondsenwervers in kaart te brengen en te bekijken hoe er tegen kan worden opgetreden, aldus Bosma.

De toegang tot de Nederlandse markt is voor buitenlandse fondsenwervers geheel vrij. Staatssecretaris Schmitz (Justitie) heeft onlangs nog in antwoord op Tweede Kamer-vragen laten weten dit zo te willen houden. Schmitz geeft de voorkeur aan zelfregulering binnen de markt.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) verleent fondsenwervers die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen een verklaring van goed gedrag (een 'steunwaardigheidsverklaring' of een 'keurmerk'). Het CBF maakt daarmee het publiek duidelijk dat die fondsen te vertrouwen zijn. Dit kan fondsenwervers die niet aan de vereisten van het CBF voldoen er echter niet van weerhouden op de Nederlandse markt geld in te zamelen.

Aanleiding voor het besluit van de VFI om een onderzoek te starten vormt een brief van de Stichting Vrienden MS Research. Directeur W.A. van der Pol van deze stichting wijst er in deze brief op dat er “een grote groep” fondsenwervers bestaat “waarop geen officieel toezicht bestaat en geen verplichting verantwoording af te leggen van de activiteiten.”