Fictie; pas verschenen; poezie

Hollantsche Parnas. Nederlandse gedichten uit de zeventiende eeuw. Amsterdam Universtity Pres, 163 blz., ƒ 25,-

Een overzicht van de Nederlandse dichtkunst in de zeventiende eeuw. Ton van Strien, die de inleiding verzorgde en de uitgave annoteerde, licht de ontwikkeling van de dichtkunst toe.