De verkiezingscampagne in cijfers

De verkiezingscampagne wordt voor een belangrijk deel via de media uitgevochten. Drie politicologen onderzoeken hoe die campagne in de media terechtkomt en publiceren daarover wekelijks op deze plaats. Ze turven de politieke berichtgeving in de vijf grote landelijke dagbladen. Van alle krantenberichten worden koppen en leads geanalyseerd.

Deze worden volgens een vast schema gecategoriseerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdcategorieën: issues, politieke conflicten en nieuwsuitspraken waarin aan een bepaalde partij of persoon succes of falen wordt toegeschreven. Voor deze week zijn ruim 2.900 artikelen geanalyseerd uit de periode 20 oktober 1997 tot 8 februari 1998.