Comité opnieuw verrast; Kroonprins waarnemer NOC*NSF

DEN HAAG, 13 FEBR. Kroonprins Willem-Alexander heeft begin deze maand zijn beschermheerschap van het Nederlands Olympisch Comité (NOC*NSF) veranderd in een waarnemerschap.

Deze stap is gezet naar aanleiding van de aanvaarding door de kroonprins van het aanbod van voorzitter Samaranch van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om toe te treden tot het IOC. Dat heeft staatsscretaris Terpstra (VWS) op 2 februari geschreven aan IOC-voorzitter Samaranch. In de brief, die werd geschreven voordat alle commotie over het IOC-lidmaatschap van de kroonprins losbarstte, zet Terpstra de voorwaarden uiteen waaronder de prins van Oranje IOC-lid zou kunnen worden.

Het NOC*NSF heeft uiterst verbaasd gereageerd op de verwisseling van posities, omdat een waarnemerschap bij de vereniging niet bestaat. “Wij hebben van het kabinet moeten vernemen dat zoiets als een waarnemerschap bij ons bestaat”, zegt een woordvoerder van het NOC*NSF. Hij bevestigt dat het waarnemerschap een soort ad hoc-positie is, speciaal door het kabinet gecreëerd om de kroonprins de gelegenheid te geven om IOC-lid te worden.

“Puur juridisch gezien” kan het kabinet dit overigens niet doen, aldus de woordvoerder. “Het NOC*NSF is een vereniging en bij een vereniging beslissen de leden en namens hen het bestuur over dit soort zaken”. Daarmee ondersteunt hij de kritiek van NOC*NSF-voorzitter Huibregtsen, eerder deze week. In de Volkskrant van 10 februari zei Huibregtsen het “te schandalig voor woorden” te vinden dat het kabinet aan zo'n waarnemerschap voor de kroonprins dacht. “We bepalen dat zelf wel, daar heeft het kabinet volstrekt niets over te vertellen.” Toch verwacht de woordvoerder dat het NOC*NSF wel akkoord zal gaan met de adhoc-constructie, omdat ook in de positie van waarnemer de kroonprins “grote waarde” kan hebben voor het NOC*NSF.

Zowel SP-Kamerlid Marijnissen, die hierover twee keer vragen stelde aan premier Kok, als D66-fractievoorzitter De Graaf heeft kritiek op het feit dat NOC-voorzitter Huibregtsen niet tijdig op de hoogte is gesteld van de kandidatuur van de prins van Oranje voor het IOC. Marijnissen: “Vergeet niet dat Huibregtsen na een democratisch gehouden procedure van bijna vier jaar de IOC-kandidaat was van de 28 bij het NOC aangesloten sportbonden. Niet voor niets hadden ze voorafgaand aan die procedure aan Willem-Alexander gevraagd of hij zelf nog IOC-lid wilde worden. Daar heeft de kroonprins toen 'nee' op gezegd.”