Roel Pieper in raad van bestuur; Winst bij Philips naar recordhoogte

EINDHOVEN, 12 FEBR. Philips heeft over het afgelopen jaar een recordwinst geboekt. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op 3,3 miljard gulden, een verdriedubbeling ten opzichte van 1996.

Inclusief bijzondere baten door de verkoop van activiteiten behaalde Philips een nettowinst van 5,7 miljard gulden. Vorig jaar werd nog een verlies geboekt van 590 miljoen. Philips bevestigde vanochtend dat Roel Pieper de raad van bestuur komt versterken.

De voormalige tweede man van computerfabrikant Compaq wordt senior-vice president, en daardoor een van de belangrijkste kandidaten om de plaats van president Cor Boonstra over te nemen.

Pieper (41) krijgt de supervisie over de technologie en strategie van het concern. Tijdens een toelichting op de jaarcijfers wilde Boonstra niet ingaan op de vraag of hij binnenkort bij Philips vertrekt. “Ik blijf zolang het noodzakelijk is.”

Voor het eerst sinds jaren hebben alle divisies van Philips een aanzienlijke winstgroei laten zien. De divisie Consumentenproducten bijvoorbeeld, waar Philips lang grote problemen had, zag het resultaat stijgen van 10 miljoen gulden in 1996 tot 772 miljoen vorig jaar. De omzet van deze grootste divisie bleef met 25 miljard gulden gelijk. De omzet van het gehele concern steeg met 10 procent tot 76,5 miljard gulden.

In een toelichting op de cijfers gaf Boonstra geen concrete prognose over de gang van zaken in het lopende jaar. Wel houdt hij vast aan de verwachting dat het bedrijfsresultaat (4,96 miljard) volgend jaar met meer dan 10 procent zal stijgen.

De gevolgen van de Aziatische crisis zijn in 1997 voor Philips 'zeer beperkt' gebleven. Wat de invloeden in het lopende jaar zijn, is volgens financieel bestuurder Jan Hommen nog onduidelijk.

Boonstra noemde twee tegenvallers. Het belangrijkste probleem is op dit moment de aanhoudende verliezen op de mobiele telefoons. Aanvankelijk dacht het concern met deze producten al eind 1997 winst te kunnen boeken.

De tweede tegenvaller zijn de dalende prijzen van de monitoren die voor een winstdaling bij het onderdeel Componenten zorgden. Dankzij de hoge winsten van de halfgeleiders (chips) slaagde de divisie Componenten en Halfgeleiders er desondanks in de winst met 800 miljoen gulden te verhogen.

De raad van bestuur van Philips heeft zichzelf vorig jaar 330.000 opties op aandelen Philips toegekend. De opties voor de zes bestuurders vertegenwoordigen bij de huidige beurskoers een papieren waarde van ruim 21 miljoen.