Politie wil misdaad bij snelweg aanpakken

ROTTERDAM, 12 FEBR. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in Driebergen gaat de criminaliteit op en langs de snelwegen intensiever bestrijden. Ook zullen op korte termijn in de spits ongeveer honderd zogenoemde verkeersassistenten worden ingezet die het verkeer beter moeten laten doorstromen.

Uit een onderzoek van het KLPD is gebleken dat de criminaliteit rondom de snelwegen de laatste jaren is gegroeid. Tankstations en wegrestaurants werden over een periode van een jaar circa achtduizend keer geconfronteerd met vormen van criminaliteit. De misdrijven bij de snelwegen lopen uiteen van overvallen op tankstations of wegrestaurants tot diefstal en heling op parkeerplaatsen.

Verder zou eenderde van de automobilisten zich 's avonds na elf uur niet veilig voelen op parkeerterreinen langs snelwegen. Als reden werd hiervoor een gebrek aan toezicht en onvoldoende verlichting opgegeven. Volgens een woordvoerder van de verkeerspolitie wordt al enige tijd gecontroleerd, maar zijn er “nog enkele witte vlekken”. “We zullen in samenwerking met wegrestaurants en benzinestations meer aandacht schenken aan de criminaliteit tegen de autosnelwegbewoners”, aldus een woordvoerder van de verkeerspolitie. De registratie van het aantal misdrijven zal worden verbeterd en er is een speciaal telefoonnummer opengesteld waar calamiteiten kunnen worden gemeld.

Het korps krijgt meer armslag voor de intensievere surveillance, omdat binnen enkele maanden ongeveer honderd verkeersassistenten het verkeer tijdens de spitsuren zullen gaan begeleiden. “Het is de bedoeling dat zij aanwijzingen geven in de spits, zodat het verkeer beter zal gaan doorstromen. De mensen die we daarvoor gaan gebruiken zullen niet een volledige opleiding tot agent hoeven te hebben. Door de inzet van de verkeersassistenten komt er meer capaciteit vrij in het korps om de criminaliteit rond de snelwegen aan te pakken”, aldus een woordvoerder van de KLPD.