'Overgang naar euromunt niet overal even snel'

BRUSSEL, 12 FEBR. De overgang van nationale munten naar de euro zal

mogelijk na de geplande datum van 1 januari 2002 niet in alle landen in hetzelfde tempo verlopen. De Europese Commissie vindt dat de vervanging van de nationale munten door de euro binnen enkele weken moet plaatsvinden.

Dat heeft Europees commissaris De Silguy (Monetaire Zaken) gisteren

in Brussel gezegd.

De Europese regeringsleiders spraken in 1995 in Madrid af dat de euro en

nationale munten een half jaar naast elkaar gebruikt kunnen worden. Volgens Silguy is men het er inmiddels echter in brede kring over eens dat die overgangsperiode te lang en te verwarrend is voor de consumenten. De Europese Commissie werkt aan aanbevelingen voor de oplossing van praktische problemen in verband met de invoering van de euro ten behoeve van de ministers van Financiën van de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU). Later deze maand zal de Commissie met beroeps- en consumentenorganisaties overleggen. Dan

zal worden bekeken of de overgangsperiode bij de vervanging van de nationale munten in 2002 tot een minimum kan worden teruggebracht en of die periode eventueel per land kan verschillen.

Voor de verplichte omwisseling van nationale munten in euro's mogen de banken de consumenten geen kosten in rekening brengen. Silguy kondigde gisteren aan dat de Commissie hiertoe een aanbeveling zal maken. Houden de banken zich niet aan deze gedragscode, dan zal de Commissie de kostenloze omwisseling alsnog wettelijk verplichten. De Commissie wil dat beroeps- en consumentenorganisaties duidelijke afspraken maken over het naast elkaar vermelden van prijzen in nationale munten en euro's op prijskaartjes. Hierdoor moeten de consumenten aan de nieuwe Europese munt leren wennen. Ook hier geldt dat als het niet met vrijwillige afspraken lukt, de Europese Commissie een regeling zal opleggen.

Silguy sloot niet uit dat na de invoering van de euro banken extra kosten blijven rekenen voor geldoverschrijvingen in euro's naar andere landen waar ook de nationale munt door de Europese is vervangen. Volgens

hem mogen de banken dan geen kosten voor het wisselen van geld meer in rekening brengen. Maar het is volgens hem een zaak van vrije concurrentie hoeveel zij klanten voor overschrijvingen binnen de eurozone blijven vragen.