Minder belasting wegens vlieglawaai

AMSTERDAM, 12 FEBR. Een inwoner van Amsterdam wiens huis onder een aanvliegroute van Schiphol ligt, hoeft minder onroerendezaakbelasting (OZB) te betalen. Dit heeft de Belastingkamer van het Amsterdamse gerechtshof, naar gisteren pas bekend werd, in december vorig jaar beslist.

De zaak was aangespannen door een bewoner van Amsterdam-Zuid. Op grond van de Verordening Onroerendezaakbelasting eiste hij een lagere aanslag wegens overlast door vliegtuigen. Volgens de man is zijn huis dertig procent minder waard sinds Schiphol de Schiphol-Oostbaan tijdelijk als landingsbaan in gebruik nam. Op dagen dat op deze route wordt gevlogen, komt soms gedurende minimaal zes uur iedere twee minuten een vliegtuig op ongeveer driehonderd meter hoogte over het pand. De Belastingkamer oordeelde dat dit de waarde van het huis met tien procent vermindert. De uitspraak geldt met terugwerkende kracht tot 1994, toen de Schiphol-Oostbaan in gebruik werd genomen.

Volgens A. Oberski van het Platform Vliegoverlast Amsterdam kan de uitspraak “een flinke precedentwerking” hebben. Onder de betreffende aanvliegroute liggen circa 50.000 woningen. De gemeente zou dan jaarlijks ongeveer tien miljoen gulden aan belastinginkomsten kunnen derven, aldus het Platform. Ook zou de belastingdienst volgens grove berekeningen van het Platform veertig miljoen aan reeds geïnde belastingen moeten terugbetalen.

Een woordvoerder van de gemeentelijke belastingdienst, die “geen idee heeft waar de berekeningen op slaan”, ontkent dit. “De gemeente komt niet terug op aanslagen die onherroepelijk zijn. Als mensen destijds geen bezwaar hebben ingediend of hun bezwaar al door de dienst is afgehandeld, is daaraan niets meer te veranderen”. De Dienst Gemeentebelastingen gaat tegen de uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad.

Gemeenteraadslid K. Breunissen (GroenLinks) wil dat de gemeente de inkomstenderving verhaalt op Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij heeft hiertoe inmiddels schriftelijke vragen bij het college van B en W ingediend. Op de Schiphol-Oostbaan landen jaarlijks ongeveer vierduizend toestellen.